พลตรี สัมพันธ์ ชนะวรรณ์
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่๑
 
 
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกำลังบำรุง
กองกำลังพล
กองบริการ
 
 

กองพันซ่อมบำรุงที่๒๑

กองพันส่งกำลังและบริการที่๒๑

กองพันสรรพาวุธกระสุนที่๒๑

กองร้อยกองบังคับการ

กองร้อยทหารขนส่งฯ

ชุดรักษาพยาบาลที่๑

สำนักงานส่งกำลังบำรุง
กรุงเทพฯ
ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง
ส่วนแยก บชร.๑
 
   
  
 


 

  
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ news...
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บชร.๑:::::ขอเชิญชวนทุกท่านรับประทานอาหาร และพักผ่อน ณ สวนสัมพันธ์ร่วมใจ บชร.๑
 
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ได้จัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
รายละเอียด...
คณะแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก
เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
ในวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
รายละเอียด...
วันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ครบรอบปี ๓๔
เมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๗

รายละเอียด...
พล.ต.สัมพันธ์ ชนะวรรณ์ ผบ.บชร.๑ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่
ผู้ยากไร้ของ น.ส.ทองใบ แน่นนันต์ ต.นาวังหิน จว.ชลบุรี ซึ่ง
ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๔ มี.ค.๕๗
รายละเอียด...
พล.ต.สัมพันธ์ ชนะวรรณ์ ผบ.บชร.๑ ให้การต้อนรับ คุณวิภาดา สีตบุตร
อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยม
หน่วย บชร.๑ (โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, โครงการ
พัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์, โครงการห่วงใยบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษของกองทัพบก) เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๗
รายละเอียด...

เมื่อ ๖ ก.พ.๕๗ บชร.๑ จัดการแข่งขันตะกร้อเชื่อมความสามมัคคี
ระหว่าง บชร.๑ กับทีมกีฬาภายนอก ณ สวนสัมพนธ์ร่วมใจ
บชร.๑ เพื่อเชื่อมความสามัคคี กับส่วนราชการ
ภายนอก รอบชิงชนะเลิศ
รายละเอียด...

บชร.๑ ได้จัดให้มีการฝึกศิลปะป้องกันตัว ไอคิโด (aikido) ให้กับ
กำลังพล บชร.๑ เพื่อใช้ในการป้องกันตัว เมื่อ ๕ ก.พ.๕๗
รายละเอียด...
บชร.๑ ได้จัดการประชุม เพื่อจัดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ อ.เกาะจันทร์ ครั้งที่ ๑"
ในวันที่ ๔ ก.พ.๕๗ ณ ห้องประชุม บก.บชร.๑ โดยมี รอง ผบ.บชร.๑ (๒)
เป็นประธาน ในการนี้ หน่วยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
ทั้งภาครัฐวิสากิจ และ เอกชนเข้าร่วมประชุมด้วย
รายละเอียด...
   
 
 
 
ผบ.บชร.๑ เป็นประธานมอบบ้าน
ให้ผู้ยากไร้ เมื่อ 4 มี.ค.57
 
 
 
 
ดูบนยูทูป..คลิ๊ก
 
 

โปรดแจ้ง!!! หากพบ...
การล่วงละเมิดสถาบันฯ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น
เว็บไซค์ต่างๆ และ Social Network

 
 
 
 
 


 

 
 
   
 
 

สวัสดิการกำลังพล
เป็นรูปธรรม-บริสุทธิ์-ยุติธรรม

ร้านค้าสหกรณ์ บชร.๑

สหกรณ์ออมทรัพย์ บชร.๑

โครงการเคเบิลทีวี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ

ธนาคารขยะรีไซเคิล

โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ฯ

 
 

ราชองครักษ์เวร
ระเบียบ งานสารบรรณ พ.ศ.2555
ระเบียบ เครื่องราชฯพ.ศ.55(เพิ่มเติม)

 

ออกอากาศ ตั้งเวลา ๐๘๓๐-๑๐๐๐

 
 

 

    
    

 

 

 

 

 

 
กองบัญชาการช่วยรบที่๑ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย 480 หมู่ที่ 1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 20240 WWW.ASCOM1.NET
 
 
 
 
ท่านคือผู้มาเยี่ยมชมลำดับที่ Web Page Counter