กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เลขที่ 480 หมู่1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240