พลตรี สุรินทร์ แพโต
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่๑

กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกำลัง
กองกำลังพล
กองบริการ
กองพันซ่อมบำรุงที่๒๑
กองพันส่งกำลังและบริการที่๒๑
กองพันสรรพาวุธกระสุนที่๒๑
กองร้อยกองบังคับการ
กองร้อยทหารขนส่ง
ชุดรักษาพยาบาลที่๑
ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง
ส่วนแยก บชร.๑
A L S
 
 
 

สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

 
 
 


QR Code : บชร.1

 
 
 
 
 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
 

 
ค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย ....Cilck
 


 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบัญชาการช่วยรบที่1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย เลขที่ 480 หมู่1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

E-mail
::เจ้าหน้าที่
 
"...ในโลกนี้...สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเรียนรู้ที่จะให้เกียรติคนทุกคน และผลงานจากการลงแรงของคนทุกคน"