พลตรี สุรินทร์ แพโต
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่๑

กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกำลัง
กองกำลังพ
กองบริการ
กองพันซ่อมบำรุงที่๒๑
กองพันส่งกำลังและบริการที่๒๑
กองพันสรรพาวุธกระสุนที่๒๑
กองร้อยกองบังคับการ
กองร้อยทหารขนส่ง
ชุดรักษาพยาบาลที่๑
ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง
ส่วนแยก บชร.๑
A L S

 
 

สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

 
ระบบคำนวนบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
 
 
 
 


 

QR Code : บชร.1

 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม

 


 
ค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย ....Cilck เพลง..คืนความสุขให้ประเทศไทย
 

พล.ต.สุรินทร์ แพโต ผบ.บชร.๑ นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคตของ
พระปรมินทรมหาจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
หรือ "วันปิยมหาราช " บริเวณศาลวงกลม ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน ของพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕

พล.ต.สุรินทร์  แพโต  ผบ.บชร.๑ ให้การต้อนรับ อาจารย์โรงเรียนแสนสุข
, อาจารย์วิทยาลัยเทคนิดชลบุรี ในโอกาสแสดงความยินดี ที่ได้รับตำแหน่ง
ผบ.บชร.๑ และ พัฒนาการ อ.เกาะจันทร์ เมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๗ ณ บก.บชร.๑

พล.ต.สุรินทร์ แพโต ผบ.บชร.๑ เป็นประธานมอบนโยบาย
การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ ณ อาคารสโมสรศรีอุทัย
เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๗

พล.ต.สุรินทร์ แพโต ผบ.บชร.๑ และคุณมะลิวรรณ แพโต
ประธาน ชมรมแม่บ้าน บชร.๑ พร้อมคณะนายทหาร และคณะ
แม่บ้านฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๗ 

พล.ต.สุรินทร์  แพโต  ผบ.บชร.๑ นำคณะนายทหารเข้าเยี่ยม
หน.ส่วนราชการใน จว.ชลบุรี ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และมอบ
ของที่ระลึก เมื่อ ๑๖ ต.ค.๕๗ 

บชร.๑ ได้จัดให้มีการฝึกยิงปืนประจำปี ๒๕๕๗ แก่กำลังพล
ณ สนามยิงปืนของหน่วย เพื่อเป็นการสร้างความชำนาญในการ
ใช้อาวุธประจำกาย ให้แก่กำลังพล

คณะข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสที่ พล.ต.สุรินทร์ แพโต ผบ.บชร.๑ เข้ารับตำแหน่งใหม่

บชร.๑ จัดพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พล.ต.สัมพันธ์ ชนะวรรณ์ และ พล.ต.สุรินทร์ แพโต ผบ.บชร.๑ เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๕๗ ณ บริเวณ หน้า บก.บชร.๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบัญชาการช่วยรบที่1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย เลขที่ 480 หมู่1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
E-mail